ADD:GUANGDONG OF CHINA
M-PH:18022552835(Ms. Lin)
M-PH:13542222275(Ms. Yang)
TEL:0663-8822868
FAX:0663-8822868
ZIP:522000
HTTP:www.guxingwj.com

 
QQ在线交谈


GX-808(大弯)
GX-808(大弯)

GX-808(中弯)
GX-808(中弯)

GX-808(直臂)
GX-808(直臂)

GX-668(大弯)
GX-668(大弯)

GX-668(中弯)
GX-668(中弯)

GX-668(直臂)
GX-668(直臂)

天兴品牌包装
天兴品牌包装

兴吉门品牌包装
兴吉门品牌包装

德萨斯品牌包装
德萨斯品牌包装

Next Last      Go
 
TEL:0663-8822868 / FAX:0663-8822868
Copyright © JIEYANG CITY GUXING HARDWARE FACTORY  All rights reserved